Leven met een huisdier is gezond

Amerikaanse artsen waren de eersten die conclusies verstrekten over de positieve gevolgen van huisdieren voor mensen. Dieren dragen bij aan de psychische en fysische gezondheid van de mens. Aaien en aanraken van een dier bezorgt een gevoel van zekerheid, kameraadschap, intimiteit en continuïteit. De wetenschapper Serpell (2000) voert aan dat bij dierondersteunde therapie factoren zoals